در نشست هم اندیشی سرمش نیوز مطرح شد:آموزش و پرورش باید بتواند افراد را با مفاهیم جدید و تازه آشنا بکند.

روز سه شنبه مورخ ۸ اسفند نشست هم اندیشی با موضوعِ ( بررسی چالش های آموزش مذهبی در آموزش و پرورش ) در سالن برهان واقع در منطقه ۳ تهران برگزار شد؛ این نشست به همت سرمشق نیوز برگزار شد. دکتر ناصر مهدوی در این جلسه بیان کرد: میان هدف و محتوای آموزشی ما شکاف […]

ادامه مطلب