محتوای مناسب جایگزین تعطیل کردن فضای مجازی شود

اخبار

«امیر ناظمی» امروز دوشنبه در نشست «تاثیر فضای مجازی بر دختران دانش آموز» با اشاره به نگاه جامعه شناسان به هرم قدرت و ثروت اظهار داشت: ما همواره جامعه را بصورت سلسله مراتبی نگاه می کنیم که در راس هرم نخبگان جامعه و در پایین هرم طبقات پایینی جوامع قرار دارند این در حالی است که امروز در عصر فناوری اطلاعات دیگر نمی توان با چنین نگاهی جوامع را لایه بندی کرد.
وی افزود: تئوری های آموزشی در دنیا با دو دیدگاه تعارضی و کارکردگرا سنجیده می شوند که در دیدگاه تعارضی، شکاف اجتماعی در نظام آموزشی بیشتر می شود؛ یعنی دانش آموز ثروتمندتر به سمت مدارس بهتر و امکانات بیشتر می رود و دانش آموزان کم توان مالی به سمت مدارس با تجهیزات کمتر می روند. اما در دیدگاه کارکردگرا، دانش آموزان در کنار هم به مدرسه می روند و آموزش را به عنوان ابزاری در جهت جابجایی یک فرد از یک لایه اجتماعی به لایه دیگر می داند. پس آموزش و پرورشی موفق خواهد بود که دیدگاه کارکردگرا در آن نهادینه شده باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید دید آیا خروجی آموزش و پرورش برای افراد مختلف اجتماعی یکسان است یا خیر، گفت: هرچقدر نظام آموزشی قوی تر باشد به سمت دیدگاه کارکردگرا می رود. نظام سهمیه دهی در جهان برای کاهش شکاف بین لایه های مختلف اجتماعی است و آموزش یکی از موثرترین ابزارها و وسایل انتقال در بین لایه های اجتماعی است.
ناظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چیزی به نام هوش عمومی وجود ندارد و محققانی همچون گاردنر نشان دادند که ۸نوع هوش وجود دارد و هرفردی در یک زمینه هوش و استعداد دارد و با این نگاه است که جامعه و افراد به دنبال پذیرش جایگاه خود هستند .
وی با اشاره به چهار سرمایه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نمادین، اظهار کرد: گروه های مرجع محور تغییرات اصلی هستند که سرمایه نمادین از جمله آن است که می تواند شکاف های موجود در جامعه را پر کند و نهادها و سازمان های مختلف باید از این سرمایه بخوبی استفاده کنند.
معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: در فضای مجازی با افرادی روبرو هستیم که امکان دارد جایگاه آنان در هرم های طبقاتی بسیار متفاوت با فضای مجازی باشد.
ناظمی در ادامه افزود: در فضای مجازی هر دانش آموز با علاقه ای که دارد از هرم موردنظر و علاقه اش تقلید و یادگیری دارد. اما متاسفانه در جامعه ما شکاف های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار می گیرد در صورتی که این نگاه نادرست است و با وجود فضای مجازی و افراد موثر در آن می توان متوجه شد که دیگر در دنیای امروز نباید به شکاف های اجتماعی توجه شود و آنچه مهم است استفاده از ظرفیت این فضا در راستای یاد گیری و مهارت آموزی است.
وی گفت: باید در آموزش و پرورش به سمتی حرکت شود که ظرفیت های فضای مجازی پذیرفته شود و برای مدیریت آن برنامه ریزی شود تا دانش آموزان در این فضا دچار آسیب و خسران نشوند.
نشست ‘تاثیر فضای مجازی بر دختران دانش آموز’ از سلسله نشست های علمی وتخصصی گفتگوی بین نسلی ویژه دختران دهه هشتاد است که از برنامه ها و اقدامات در حال اجرای دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *