برگزاری جلسه کمیته پژوهش با حضور معاون وزیر و رئیس پژوهشگاه مطالعات

اخبار

به گزارش سرمشق نیوز به نقل از روابط‌عمومی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، کمیته پژوهشی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت با حضور دکتر مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت، دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، اعضای کمیته پژوهشی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت و مدیران پژوهشگاه مطالعات در محل سالن جلسات معاونت تربیت‌بدنی و سلامت برگزار شد.

دکتر حمیدی در این نشست با اشاره به اهمیتR&D (تحقیق و توسعه) در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: پژوهشگاه مطالعات به تنهایی نمی‌تواند بار پژوهشی وزارت آموزش و پرورش را برعهده بگیرد، لذا تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های پژوهشی به عنوان بازوان پژوهشی پژوهشگاه از اهمیت برخوردار است.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم در جاری سازی پژوهش‌های مورد نیاز حوزه تربیت‌بدنی و سلامت با پژوهشگاه مطالعات همکاری نزدیک داشته باشیم و در این خصوص می‌توانیم از نیروی انسانی اجرایی و متخصص خود در سرتاسر کشور بهره گیریم.

دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در ادامه جلسه با اشاره به ساختار و سیاست‌های کلی پژوهشگاه گفت: ما در پژوهشگاه ۴ پژوهشکده تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، خانواده و مدرسه و پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی را داریم که مجموعا ۱۵ گروه پژوهشی در این پژوهشکده‌ها فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: هر پژوهشی که در پژوهشگاه به اتمام می‌رسد، ضمن ارائه گزارش نهایی توسط مجری، یک نسخه از طرح را به حوزه بهره‌بردار ارسال می‌کنیم و در مجموع تاکنون ۱۰ طرح پژوهشی در حوزه سلامت و تربیت‌بدنی انجام شده که عمده آن مربوط به سال‌های گذشته بوده است و این آمادگی را داریم که در صورت تامین اعتبار پروژه‌های بیشتری را با همکاری معاونت تربیت‌بدنی و سلامت ادامه دهیم.

در این جلسه همچنین گزارش مختصری از فعالیت‌های پژوهشی دو سال اخیر توسط دکتر محسن وحدانی دبیر کمیته پژوهشی ارائه شد.

گفتنی است دکتر محمد جعفری مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، اعضای شورای مدیران و کمیته پژوهشی دفتر، روسای پژوهشکده‌های ذیل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مدیر هماهنگی پژوهشی پژوهشگاه نیز در این جلسه حضور داشتند.

ه گزارش روابط‌عمومی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، کمیته پژوهشی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت با حضور دکتر مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت، دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، اعضای کمیته پژوهشی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت و مدیران پژوهشگاه مطالعات در محل سالن جلسات معاونت تربیت‌بدنی و سلامت برگزار شد.

دکتر حمیدی در این نشست با اشاره به اهمیتR&D (تحقیق و توسعه) در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی گفت: پژوهشگاه مطالعات به تنهایی نمی‌تواند بار پژوهشی وزارت آموزش و پرورش را برعهده بگیرد، لذا تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های پژوهشی به عنوان بازوان پژوهشی پژوهشگاه از اهمیت برخوردار است.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم در جاری سازی پژوهش‌های مورد نیاز حوزه تربیت‌بدنی و سلامت با پژوهشگاه مطالعات همکاری نزدیک داشته باشیم و در این خصوص می‌توانیم از نیروی انسانی اجرایی و متخصص خود در سرتاسر کشور بهره گیریم.

دکتر فرهاد کریمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در ادامه جلسه با اشاره به ساختار و سیاست‌های کلی پژوهشگاه گفت: ما در پژوهشگاه ۴ پژوهشکده تعلیم و تربیت، کودکان استثنایی، خانواده و مدرسه و پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی را داریم که مجموعا ۱۵ گروه پژوهشی در این پژوهشکده‌ها فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: هر پژوهشی که در پژوهشگاه به اتمام می‌رسد، ضمن ارائه گزارش نهایی توسط مجری، یک نسخه از طرح را به حوزه بهره‌بردار ارسال می‌کنیم و در مجموع تاکنون ۱۰ طرح پژوهشی در حوزه سلامت و تربیت‌بدنی انجام شده که عمده آن مربوط به سال‌های گذشته بوده است و این آمادگی را داریم که در صورت تامین اعتبار پروژه‌های بیشتری را با همکاری معاونت تربیت‌بدنی و سلامت ادامه دهیم.

در این جلسه همچنین گزارش مختصری از فعالیت‌های پژوهشی دو سال اخیر توسط دکتر محسن وحدانی دبیر کمیته پژوهشی ارائه شد.

گفتنی است دکتر محمد جعفری مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، اعضای شورای مدیران و کمیته پژوهشی دفتر، روسای پژوهشکده‌های ذیل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مدیر هماهنگی پژوهشی پژوهشگاه نیز در این جلسه حضور داشتند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *