محمد قمی در گفت و گو با سرمشق نیوز: قانون منع بکارگیری معلمان بازنشسته در حمایت از معلمان جوان اتخاذ شده است 

برگزیده ها سرویس گزارش

شایان حاجی‌نجف.قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان یک قانون چند وجهی در کشور است، به شکلی هر وزارت خانه یا دستگاه اجرایی در کشور با تفسیری جداگانه از این قانون به سود خود استفاده می‌کند. در خصوص ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، صحبت‌های ضد و نقیضی در بحث ممنوعیت بکارگیری معلمان بازنشستگان مطرح می‌شود و در این رابطه با توجه به اینکه در سال جاری ۵۵ هزار نفر در آموزش و پرورش، بازنشسته شدند باید دید که چه تمهیداتی برای جایگزین کردن این تعداد معلم بازنشسته اندیشیده شده است.

 

در حالی که صحبت‌هایی در خصوص منع بکارگیری معلمان بازنشسته بر اساس اصلاح ماده ۷۱ قانون مد%D