ترکمن:طبق گمانه زنی ها، مطالبه ها حدود ۲۲۰ هزار میلیارد ریال است!

اخبار

الهیار ترکمن روز پنجشنبه گفت: وزارت آموزش و پرورش درخواست پرداخت بخشی از این مطالبه ها در تیرماه جاری را داده است و این موضوع منافاتی با پرداخت های ماهانه ندارد.

وی با اشاره به اینکه پاداش سال ۱۳۹۶ بازنشستگان فرهنگی حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: پاداش خدمت بازنشستگان در سال جاری نیز حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

ترکمن با بیان اینکه کل مطالبه های آموزش و پرورش به شکل های مختلفی احصا و تایید می شود، اضافه کرد: طبق گمانه زنی ها این مطالبه ها حدود ۲۲۰ هزار میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه ارقام ارائه شده به عنوان معوقات وزارت آموزش و پرورش گمانه زنی است و تا از مبادی قانونی تایید نشود نمی توان مبلغ قطعی اعلام کرد، اضافه کرد: یکسری از معوقه ها متعلق به سال ۱۳۹۵ و قبل از آن است که به استناد ماده یک قانون رفع موانع تولید باید این معوقه ها در سامانه بدهی های دولت ثبت و در جلساتی با وزارت دارایی این موارد با ارائه مدارک مستند تایید شود.

وی ادامه داد: بخشی از مطالبه ها نیز مربوط به سال ۱۳۹۶ است و قانون برنامه ششم در این زمینه حکم می کند و نحوه اجرای قانون بر اساس آن تعیین تکلیف می شود.

ترکمن گفت: بخشی از مطالبه های آموزش و پرورش نیز به پاداش خدمت بازنشسته ها که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است، مربوط می شود و تمامی آنها مطالبه جاری نیست.

وی با بیان اینکه این نهاد در سال ۱۳۹۶ با کسری بودجه ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی مواجه بود، گفت: ۶ هزار میلیارد ریال از این مطالبه ها پرداخت شد.

وی با اشاره به تکالیف قانونی وزارت آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۶ مکلف به اجرای قوانین برنامه ششم توسعه بوده و پیش بینی شده تا ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رتبه بندی فرهنگیان و اجرای قوانین برنامه ششم نیاز باشد که منوط به تایید نهایی قانون است.

 

ایرنا

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *