حمیدی: سنجه ها و ابزارهای نظام سنجش شایستگی های حرفه‌ای مدیران مدارس طراحی گردید

اخبار

در راستای اجرای نظام سنجش شایستگی‌های مدیران مدارس،سنجه ها و ابزارهای اندازه‌گیری و سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران مدارس طراحی گردید.

 

حمیدی گفت: همانگونه که در این برنامه مشخص شده است شایستگی‌های عمومی مدیران مدارسی که شامل ویژگی‌های شخصیتی، نگرش‌ها و ارزش‌هاست توسط سامانه سنجش بوسیله ابزارهای مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد در همین چارچوب با توجه به انتخاب ارزیابان تخصصی آموزش و پرورش و حضور آنان در کارگاه‌های آموزشی که در حال برگزاری می‌باشد ابزارهای لازم و مناسب برای ارزیابی شایستگی‌های تخصصی و حرفه ای مدیران مدارس تدوین می‌گردد.

 

معاون برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی در ادامه گفت: براساس برنامه زمان‌بندی شده در راهنمای سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران مدارس مقرر است پس از آموزش کاربردی و تخصصی ارزیابان، سامانه سنجش شایستگی‌ها در استان‌های مجری استقرار یابد و در هفته اول تیرماه کلیه مدیران مدارس مجری طرح در برنامه سنجش شایستگی‌ها حضور یابند و مورد ارزیابی و سنجش شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای قرار گیرند و در انتها به مدیرانی که موفق به کسب شرایط لازم شوند گواهی صلاحیت حرفه‌ای اهداء می‌گردد.

 

حمیدی در انتها تاکید نمود برنامه سنجش شایستگی حرفه‌ای مدیران مدارس به دنبال توسعه حرفه‌ای و ارایه آموزش های مهارتی و کاربردی  مدیران مدارس در چارچوب رویکرد مدرسه محوری می باشد.

 

شایان ذکر است در طرح آزمایشی این برنامه که در تابستان جاری اجرا می گردد تعدادی از مدیران مدارس استان‌های البرز ؛ شهرستان‌های تهران و شهر تهران مورد سنجش قرار می‌گیرند و پس از ارزیابی نهایی و انجام اصلاحات کارشناسی به منظور نهایی نمودن مدل سنجش شایستگی‌ها  ؛ این برنامه برای سایر استان‌های کشور اجرا می‌گردد.

 

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *