نامه ی جمعی از تشکل های حوزه ی آموزش و پرورش و شاخه ی فرهنگیان احزاب و فعالین ستاد فرهنگیان روحانی به رئیس جمهور در خصوص وضعیت بغرنج مدیریت آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

برگزیده ها

در سفر اخیر دکتر حسن روحانی به استان آذربایجان شرقی جمعی از تشکل های حوزه ی آموزش و پرورش و شاخه ی فرهنگیان احزاب و فعالین ستاد فرهنگیان روحانی به رئیس جمهور در خصوص وضعیت بغرنج مدیریت آموزش و پرورش این استان نامه ای را خطاب به ایشان نوشتند و از شرایط مدیریت آموزش و پرورش بشدت نقد کردند؛ متن نامه به شرح زیر می باشد .

بنام خدا

جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و آرزوی توفیقات و ضمن ابراز مسرت از حضور شما در آذربایجان قهرمان و تبریز همیشه جاوید و نیز امید روزافزون موفقیت و پیروزی برای دولت خدمتگذار تدبیر و امید به استحضار حضرتعالی می رساند که فرهنگیان این دیار همواره مدافع و تبیین گر آرمان های والای دولت های یازدهم و دوازدهم بوده و هستند و در انتخابات کنونی در کنار ستاد فرهنگیان جنابعالی در استان، گام بزرگ دیگری را از حیث هوشیاری و آینده گری برداشتند و علیرغم تلاش های بی وقفه شما و تیم کاری تان شاهد حرکت های ناخوشایند و غیر مسئولیت شناسانه ای توسط مدیریت آموزش و پرورش استان در این مدت پنج ساله بوده اند که هر روز دامنه رفتارهای فوق توسط مدیریت آموزش و پرورش استان بخصوص شخص مدیر کل وارد مرحله و شکل جدیدی می شوود که در ذیل به چند نمونه اشاره می گردد:

۱٫ بی اعتقادی به شعارهای دولت های یازدهم و دوازدهم: مجموعه مدیریت آموزش و پرورش استان بدلیل حاکم شدن تفکر و منش آقایان احمدی نژاد و رئیسی، همسویی واقعی با اهداف و برنامه های دولت و تدبیر و امید نداشته و همواره حرکت های انجام یافته همسویی واقعی با برنامه های دولت تدبیر و امید نداشته و ندارد.

۲٫ مبارزه با تشکل های فرهنگیان و تلاش در محدود نمودن آن ها: از آن جا که وجود احزاب و تشکل ها مهمترین نقش در جهت توسعه یک جامعه را دارد و این امر مهم نیز همیشه مورد تاکید حضرتعالی بوده است؛ اما متاسفانه مدیر کل آموزش و پرورش استان هیچ اعتقادی به احزاب و تشکل ها نداشته و بصورت گسترده سعی در محدود نمودن و به حاشیه راندن آن ها دارد.

۳٫ توسل به رویکردهای ظاهری و آمار سازی: آمارها و گزارش های ارائه شده توسط مدیریت آموزش و پرورش استان در مجموع سنخیتی با واقعیت های آموزش و پرورش نداشته و عمده گزارش ها در توجیه و نمایش ظاهری به منظور تثبیت و دوام قدرت و مدیریت بوده و متاسفانه منش و روش کاری ایشان سبب حاکم شدن روحیه ظاهرسازی و ریاکاری در مدیریت های اموزش و پرورش استان گردیده است.

۴٫ غالب بودن اصول گراها در بدنه مدیریت آموزش و پرورش استان: علیرغم سپری شدن پنج سال از استقرار دولت تدبیر و امید، فضای حاکم بر مدیریت های آموزش و پرورش استان، فضای اصول گرایی بوده و این امر نه تنها کاهش نیافته و در ماه های اخیر نیز وارد مرحله جدیدی شده و این امر همیشه در ذهن فرهنگیان مشتبه می شود که گویا دولت دولت تدبیر و امید نیست.

۵٫ بی توجهی به فرهنگ مشارکتی و وتیمی در فرایندهای تصمیمی سازی و تصمیم گیری: تصمیم گیران اصلی آموزش و پرورش استان، تعداد اندکی از افراد مورد نظر مدیر کل آموزش و پرورش بوده و هیچ نشانی از ترویج و تقویت فرهنگ مشارکتی و تیمی در این عرصه دیده نمی شود و فرهنگیان نیز هیچ نقشی در این میان نداشته و روزبه روز به نارضایتی معلمان افزوده می گردد.

۶٫ سوء استفاده از موقعیت کاری خود: آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی شاهد سوء استفاده مدیر کل از موقعیت کاری خود در جهت واگذاری پست های مدیریتی به اقوام خود از قبیل برادر، پسرخاله و …….. و نیز توجه گسترده به همشهری های هشترودی و خط قرمز بودن دوستان در مدیریت ها بوده و این سنت نامیمون ایشان به دانشگاه فرهنگیان نیز تسری یافته است.

۷٫ عدم تعامل با ستاد فرهنگیان و تلاش در نقابل با اعضای آن: ستاد فرهنگیان حضرتعالی در استان که نقشی گسترده در تشویق و بسیج فرهنگیان جهت اقبال به شعارهای جنابعالی داشته بصورت خصمانه مورد خصم مدیر کل محترم بوده و بجای تعامل با اعضای آن، سعی در بایکوت کردن گسترده آن ها نموده و این محدود نمودن ستاد فرهنگیان هر روز وارد شکل جدیدی می شود.

۸٫ معامله گری با صاحبان قدرت بخصوص با نماینده های اصول گرا: برای مدیر کل آموزش و پرورش استان، تنها اولویت مهم، دوام و تثبیت مدیریت بوده و در این میان معامله گری با اصحاب قدرت بخصوص نمایندگان اصول گرا مهمترین اولویت کاری جناب مدیر کل می باشد.

۹٫ عدم شفافیت مالی در مسایل آموزش و پرورش بخصوص درامدهای حاصل از باشگاه فرهنگیان وسایر مراگز اقامتی، تفریحی و ورزشی: علیرغم حصول درآمدهای مختلف از طریق باشگاه فرهنگیان، خانه های معلم، مراکز اقامتی،‌سالن های ورزشی و ………. تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص به فرهنگیان ارائه نشده و انتقادها و دعوت به پاسخگویی توسط معلمان و اعضای ستاد فرهنگیان نه تنها مورد توجه قرار گرفته که متاسفانه منجر به شکایت از یکی از اعضای فعال ستاد توسط شخص مدیر کل با ادعای کاذب شده که البته نظر دادگاه بر برائت همکار منتقد بوده است.

۱۰٫ افت کیفیت آموزشی در مقایسه به دولت قبل: توجه به شاخص های واقعی در فرایندها و برون دادهای آموزشی دلالت بر افت کیفیت ئر آموزش و پرورش استان می باشد که این امر زیبنده دولت تدبیر و امید نمی باشد.

۱۲٫ نظارت استصوابی: نظارت نامبارک استصوابی درآموزش و پرورش استان بخصوص شخص مدیر کل از بدیهی ترین امور بوده و در صورت معرفی همکاری با شایستگی ها بالا در صورت عدم تمایل مدیر کل قادر به عبور از تیغ چنین نظارتی نمی باشد و این روند در مورد طرفداران واقعی حضرتعالی بیشتر نمود دارد.

ریاست معزز جمهوری اسلامی ایران

آموزش و پرورش استان آذریایجان شرقی در شرایط بسیار نابسامان و نامبارکی قرار دارد و در این خصوص اقدامات مختلفی مانند نامه نگاری به مسئولین مختلف کشوری و استانی و شهری و نیز طرح مسایل به صورت حضوری با مسئولین مربوطه انجام یافته که متاسفانه منجر به نتیجه نشده که تنها ملجاء و پناهگاه فرهنگیان، حضرتعالی می باشید تا با اقدامی عاجل، روحیه تدبیر و امید را به جامعه فرهنگی استان هدیه فرمائید.

با تشکر

ستاد فرهنگیان دکتر حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی

انجمن اسلامی معلمان استان

کانون فرهنگیان حزب اعتدال وتوسعه استان

کمیته فرهنگیان حزب ندای ایرانیان

فرهنگیان حزب اتحاد استان

 

3 نظر در “نامه ی جمعی از تشکل های حوزه ی آموزش و پرورش و شاخه ی فرهنگیان احزاب و فعالین ستاد فرهنگیان روحانی به رئیس جمهور در خصوص وضعیت بغرنج مدیریت آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 1. باسلام
  آقایونی که این بیانیه هاروصادرمیکنین واقعاحرف دل فرهنگیان استان رابیان کردین؟؟؟آموزش وپرورش استان دراین مدت که آقای پاشایی مدیرکل بودندازحکومت نظامی تبدیل به آموزش وپرورش واقعی شده است شماهابه چه حقی به نمایندگی ازمافرهنگیان بیانیه صادرمیکنین؟؟اگرواقعارئیس جمهورمحترم وسایرمسولین میخواهنددرموردمدیرکل تصمیم بگیرندازاکثریت فرهنگیان استان نظرخواهی بشه تاتصمیم واقعی اتخاذبشه این بیانیه ازبیخ دروغ ونادرسته،حالاکه آموزش استان به آرامش رسیده جمعی ازدوستان که شایدبه هدف شخصی خودشان نرسیده اندسنگ اندازی میکنن
  امیدواریم باعدالت وانصاف حرف بزنیم تاحق ناحق نشودبنده به نمایندگی از۸۰نفرازکادریک مدرسه این نظررانوشتم واکثرابراین اعتقادیم که غرض شخصی رانبایدتبدیل به یک بیانیه کردتابه ناحق آموزش وپرورش موفق وسربلندیک استان قهرمان رازیرسوال برد!!
  اگرواقعابااین بیانیه ها تصمیم براذیت ویابرکناری مسئولی بشه عدالت رعایت نشده که هیچ بلکه زمینه ای میشودبرای بیانیه های بعدی علیه مدیران کل بعدی، چه درآموزش وپرورش چه درسایرارگانها
  انشاءالله دوستان توبه فرمایند

  1. نوشته ی این متن یا خودتی جعفر جان یا اون پسرخاله تو ناحیه یک یا پسر دایی طاهرجان علمی یا اون یکی پسر خاله که از فرش به عرش اش رسوندی و یا دادش جونت که همه میدونن چه تحفه ای هست و …

 2. با وجود انتقاداتی که به بعضی از کارها و عزل و نصبهای مدیر کل آقای پاشایی وارد است به نظرم سیبل قرار دادن هشترودیها به عنوان همشهریان مدیر کل دور از انصاف باشد . از ابن قسمت بیانیه بر می آید که نویسندگان چون پستشان را از دست داده اند بیانیه صادر کرده اند و به اذعان همکاران فرهنگی برای سالها پستهای مدیریتی ناحیه ۱ شهر تبریز در دست افرادی از یک شهر غیر از هشترودبها از یک شهردیگر بوده و حال که پستهای مدیریتی به افرادی غیر یا به بعضی از هشترودیهای شابسته سپرده شده شروع به جوسازی و صدور بیانیه کرده اند . و استفاده کلی از نام تشکلهای سیاسی اصلاح طلب شایسته این بیانیه نیست این افراد میتوانستند با عناوین مشخص خود بیانیه صادر کنند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *