بیانیه کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه آذربایجان شرقی در خصوص برخورد خشن با معلمان

اخبار

جنبش اول که قلم در گرفت

حرف نخستین ز سخن بر گرفت

 

با بی توجهی های گسترده دولت ها و مجلس های گذشته بر حوزه آموزش و پرورش و فداکاری های غیر قابل وصف فرهنگیان در همه ادوار کشور امید می رفت که با شکل گیری دولتی عملگرا، توانمند و همگام و همراه با دیگر قوا و نهادهای مسئول بتوان کمبودها و مشکلات انباشته این سازمان را شناسایی کرده و به فراخور امکانات وسیع و مقتضای شرایط خاص و حیاتی معلمان در بستر سازی رشد متوازن جامعه، راهکارهای متناسبی اتخاذ و با عملیاتی شدن قوانین مصوب و اجرایی شدن موارد مغفول آن جبران مافات نمایند؛ اما در کمال تأسف و تأثر و با همه این امیدواری ها، نه تنها وعده ها محدود به گفتار و کلام های زیبا مانده و جامه عمل نپوشیده، بلکه غفلت های گذشته با قدرت و قوتی دور از انتظار، تداوم یافته است.

فرهنگیان پایتخت که در هفته بزرگداشت « معلم » – تنها خاصیتش تزیین تقویم ماست – گرد هم آمده بودند تا با یادآوری کسری بودجه ممتد و متوالی آموزش و پرورش بر مدیران تصمیم ساز سازمان برنامه و بودجه کشور، راهکارهایی پایدار برای این معضل مزمن مطالبه نمایند با خشونتی عریان و رفتار قهرآمیزی مواجه شده و دست بند و پابندی مجرمانه را بر دستان زندگی بخش و حیات آفرین خود مشاهده نمودند.

کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه آذربایجان شرقی با محکوم نمودن این بی مهری ها و کردارهای خشونت زا یاد آوری می نماید بر اساس آموزه های تربیتی، معلمی که باید بر گستره ایران زمین قدر دیده و بر صدر عرصه علم و هنر جامعه نشیند، نباید در چنبره زندان های مادی و غفلت های انبوه روزگار گرفتار آمده و الگو سازی و الگو پروری را به بوته فراموشی و خاموشی سپارد؛ چراکه اعتقادی راسخ داریم تنزل منزلت و عزت علم و معلم، افول جامعه را در همه حوزه های زندگی دامن زده و رشد و توسعه آن امری محال و ناممکن خواهد بود.

 

کانون فرهنگیان حزب اعتدال و توسعه آذربایجان شرقی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *