کتاب « تفکرانتقادی دراسلام»

معرفی کتاب

کتاب « تفکرانتقادی دراسلام» به قلم خانم فاطمه حسنی از سوی انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان٬ تهران به چاپ رسید.

 

کتاب تفکر انتقادی در اسلام با این فصل‌بندی تدوین یافته است:

📝فصل اول: تبیین رویکرد تفکر انتقادی؛

📝فصل دوم: مبانی تفکر انتقادی؛

📝فصل سوم: مؤلفه ها٬ویژگی ها و رویکردها؛

📝فصل چهارم: آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی؛

📝فصل پنجم: سنجش تفکر انتقادی؛

📝فصل ششم: تعقل و تفکر انتقادی در منابع اسلامی؛

📝فصل هفتم: تبیین و تطبیق تحلیلی اهداف و مبانی.

در قسمتی از مقدمه کتاب آمده است.

هر نظام تربیتی اهدافی را پیشاپیش خود تصور کرده و برنامه هایی را برای تحقق آن اهداف متناسب با اقتضائات زمانه و التزامات فرهنگی و اجتماعی خود طراحی می کند.

نظام آموزشی ما، نقش اساسی در توسعه همه جانبه افراد جامعه دارد. یکی از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش تربیت دانش آموختگانی است که با استفاده از روش های مختلف تفکر به فعالیت علمی بپردازند.

پرورش تفکر از جمله وظایف هر نظام تربیتی بوده و پرداختن به آن نیازمند طراحی و به کارگیری الگوهای پرورش مهارت های تفکر و تقویت قوه استدلال و نقد در متربیان است.

از میان رویکردهای مختلف تفکر، در دوران متأخر به رویکرد تفکر انتقادی توجه بسیاری شده است. تفکر نقادانه و سنجشگرانه اندیشی، همه افراد جامعه را به ریزبینی و دقت نظر در بررسی دلایل دعوت می کند و می کوشد از آنها افرادی فعال، منعطف و اثرگذار بسازد.

هدف تفکر سنجشگرانه به کارگیری روندی دقیق و ساختارمند در فهم و سنجش استدلال هاست.

و داوری صحیح و نقد مشاهدات و اطلاعات پیرامونی شان را علی الخصوص در حوزه مسایل اساسی زندگی بیاموزند و در مرتبه ای بالاتر شیوه فکر کردن خود را ارزیابی نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *