مصاحبه با مهناز احمدی(مدیر کل امور زنان وزارت اموزش و پرورش)،قسمت دوم:زنان باید به خود باوری برسند وشایستگی های خود را با تلاش و فعالیت تجلی ببخشند

سرویس مصاحبه

می توانید قسمت اول مصاحبه را ازینجا بخوانید:

http://yon.ir/2O2pK

سرمشق نیوز: شما به عنوان یکی از فعالین، کارشناسان و مدیران زن که سابقه فعالیت تشکیلاتی، آموزشی و مدیریتی در بستر آموزش و پرروش را داشته اید، میزان مشارکت زنان، در بخش سیاست گذاری و مدیریتی و اجرایی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی میکنید؟

احمدی: درحال حاضرساختار وزارت آموزش و پرورش، یک ساختار متمرکز است؛ مانند هرمی که در راس آن وزیر آموزش و پرورش و در سطوح‌ بعدی شورای معاونین ،مدیران کل حوزه ستادی ودر استان ها، مدیرکل استان ،معاونین مدیر کل ، کارشناسان اداره کل ورییس اداره و کارشناسان مناطق و نواحی می باشند. مادر حال حاضر۷۱۹ منطقه آموزش و پرورش بزرگ و کوچک در سراسر کشور داریم که مدیریت ۱۹ اداره با خانمهاست. در لایه های مدیریتی، در حال حاضر تعداد زنانی که در حوزه سیاست گذاری کلان هستند یک معاون وزیر خانم ، یک رییس مرکز،مشاور عالی وزیرو۳ مدیرکل حوزه ستادی خانم داریم که یکی از آنها مدیرکل دفترزنان است که ذاتا باید خانم باشدو مدیرکل دفتر پیش دبستانی و یکی از مدیران کل سازمان پژوهش نیز خانم هستند؛ در ادارات کل استان ها فعلا هیچ خانمی مسوولیت ندارد و تعدادی معاون مدیرکل در سطح استان ها ومعاون رییس اداره داریم که عمدتا معاون ابتدایی هستند. دو حوزه ای که در وزارتخانه از حضور زنان در مدیریت های ستادی و استانی بیشتر استفاده کردند،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه هست که در اجلاس مدیران کل استانها توسط وزیر وقت آقای دکتر فانی از مدیر عامل کانون تجلیل به عمل آمد. کانون درستاد و استانها ۱۲ مدیرکل خانم منصوب کرده اند. در سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان با نیازهای ویژه هم در سطح استان ها تعداد هشت نفر خانم رئیس اداره داریم؛ در این دو حوزه خانم ها بیشترین مشارکت را دارند که البته درصد بالایی از کل پرسنل آنها هم خانمها هستند .
در سایرحوزه ها هم خانمها به عنوان معاون اداره، رئیس گروه یا رئیس اداره داخلی مشغول فعالیت هستند اما وقتی به لایه های سیاستگزاری و مدیریتی میرسیم،برای مدیریت زنان ابراز نگرانی میکنند ومعتقدند خانم ها باید سطوح مدیریتی را طی کنند؛ البته من معتقدم اگر این مطلب اجرایی شودخیلی خوب است ولی هم برای مردان و هم برای زنان ….چه طور یک آقا میتواند بدون طی آن لایه ها از مدرسه بیاید و مسوولیت بالایی بگیرد ولی برای خانم ها این حساسیت وجود دارد! امیدواریم یک استدلال قوی پشت این مسئله باشد. در بررسیها به اعتراف بیشتر مسوولین ، مدیران مدارس دخترانه با دقت و حساسیت بالایی مدارس را اداره میکنند، و اگر در مسوولیت هم قرار بگیرند همان دقت و حساسیت و پیگیری را خواهند داشت ، ولی متاسفانه آن اعتمادی که لازمه تحقق این فرصت هاست وجود ندارد و البته خود خانم ها هم خیلی طالب قدرت نیستند و گاهی لازم است از آن ها در خواست کرد تا مسئولیت قبول کنند که این مورد هم کمتر اتفاق می افتد.بنابراین در حال حاضر میزان مشارکت زنان در عرصه های سیاستگزاری و مدیریتی در سطح پایینی قرار دارد که البته این مساله در همه دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها مشهود است و امیدواریم با مصوبه اخیر شورای عالی اداری و ابلاغ ان توسط رییس جمهور محترم شاهد تحقق
۳۰ درصد(و بیشتر) مدیریت های کلان زنان در همه عرصه های برنامه ریزی ومدیریتی باشیم. در وزارت آموزش و پرورش هم از برنامه های وزیرمحترم،حضور و مشارکت زنان در سطوح مختلف مدیریتی است که نیازمند سرعت و مساعدت سایر حوزه ها نیز می باشد.

سرمشق نیوز: این مساله ای که شما تشریح کردید، نشان میدهد که میزان مشارکت خانم ها پایین و موانع بسیار است؛ به نظر میرسد علاوه بر مسائل مدیریتی و اینکه خانم ها استقبال نمیکنند و آقایان هم اعتماد نمیکنند، یک سری مسائل فرهنگی هم پشت این قضیه وجود دارد؛ شما این مسائل را چه قدر تاثیرگذار میدانید؟
احمدی: البته نقش مسایل فرهنگی انکار ناپذیر است ودر گذشته برای اصلاح و گاهی تغییر فرهنگ ، نیازمند سالها برنامه ریزی و اجرای برنامه ها بودیم ولی با ورود تکنولوژی و فضای مجازی به زندگی مردم امروزه تغییرات فرهنگی سریعتر شده و نمی توان از زمان عقب ماند.برای اصلاح نگرش های غلط نسبت به مسایل زنان که مبنای دینی و قانونی هم ندارند ،باید در چارچوب نظام اسلامی و قوانین موجود، شرایط مدیریت زنان را فراهم کرد و از سقف های شیشه ای ترک بر داشته ، عبور کرد و برای انسانها نسبت به انسانیت آنها ارزش قایل شد ونه بر اساس جنسیت … این مطلب به خوبی در استانی مثل سیستان و بلوچستان که از نظر محرومیت های تاریخی و اقتصادی شرایط سختی را گذرانده است و همچنان هم شرایط سختی دارد به خوبی ملموس است و به نظر برخی میرسد که باید از نظر فرهنگی عقب تر از برخی استان ها باشد، ولی دراین استان ، خودباوری و توانمندی خانم ها و باورو اعتماد آقایان، نسبت به خیلی از استان های برخوردار بالاتر است و الان تنها استانی که معاون استاندار ، دو فرماندار و دونفر معاون مدیرکل آموزش و پرورش و یک رئیس آموزش و پرورش و تعداد زیادی مدیر زن در سایر دستگاهها وجود دارد، سیستان و بلوچستان است. به نظر میرسد بخش زیادی از مسایل به اعتماد و باور آقایان برمیگردد ونه فقط مسایل فرهنگی، و این که خانمها هم به خود باوری برسند وشایستگی های خود را با تلاش و فعالیت تجلی ببخشند و از طرفی بعضی تفکرات منفی و دسترسی کمتر زنان به مجاری قدرت ونبود شرایط و فرصت های کافی در ارتباطات هم از عوامل تاثیر گذار در عدم حضور زنان در مدیریتها و تصمیم گیریها اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد.

سرمشق نیوز: با این توصیفاتی که شما فرمودید، حضور زنان در جاهای غیر انتصابی هم نسبت به آقایان خیلی کمتر است؛ مثلا در تشکل ها و رسانه ها؛ به نظر شما صرفا بحث اعتماد است یا شرایطی که بر زنان تحمیل میشود، باعث این مسئله شده است؟
احمدی: دلیل حضور کمرنگ تر زنان در تشکل ها و رسانه ها هم مثل دستگاههای دولتی است که احتمالا متولیان آن جا هم باور به حضور زنان نداشته باشند و یا خود خانمها به دلیل نبود اعتمادویا عدم دسترسی به اطلاعات واز طرفی نگرانی نسبت به مدیریت منزل که امر مهمی هم هست، کمتر حضور داشته باشند . خانمی که مسئولیت قبول میکند اگر قرار است هم یک مدیر فعال باشد و هم در منزل نقش های متعدد را ایفا کندخیلی زود دچار فرسودگی خواهد شد . راه حل این است که زن و مرد شاغل هردو در مسوولیت های خانوادگی و تربیت فرزندان با هم تشریک مساعی داشته باشند . بنابراین شرایط داخل منزل و همراهی مرد خانواده و فرزندان با زن، در پذیرش و ادامه مسئولیت تاثیرگذار است. و این به برخی ازنهادهایی برمیگردد که کار منزل را مسئولیت صرفا زنانه ندانند.برای حفظ تعادل در منزل زن ومرد با رعایت اعتدال و انصاف می توانند نقش های متعدد خود را ایفا کنند.
از طرفی حضور زنان درتشکل هاباعث رشد و توانمندی آنان خواهد بودو راه کاری مفید برای حضور زنان در مدیریت ها می باشد . در بسیاری از کشورها برای تحقق اهدافی که نیازمند تحولات اجتماعی است از ظرفیت تشکل ها خصوصا تشکل های زنان استفاده می کنند . حضور زنان در تشکلها زمانی گسترش خواهد یافت که شرایط و امکانات کافی برای حضور آنان مهیا باشد و متولیان امر برنامه های آموزشی توانمند سازی زنان را اجرا کنند و دولت هم امنیت و آرامش کافی را برای فعالیت تشکل های مردمی فراهم کند . این مطلب ثابت شده که هر گاه دولتها به مردم اعتماد کنند و کاری ازآنان خواسته شودبه بهترین شکل ممکن عمل خواهد شد .در سالهای اخیر ما شاهد افزایش تعداد نهادهای مدنی و تشکل ها ،و فعالیتهای آنها در حوزه های مختلف هستیم.

سرمشق نیوز: چشم انداز و چالش های سال تحصیلی جاری را چگونه میبینید؟ و همین طور چالش های سال اول وزارت آقای بطحایی را؟
احمدی: چالش های سال تحصیلی جاری تفاوت زیادی با سالهای قبل ندارد وزارت آموزش و پرورش غالبا از نبود اعتبارات و کسری های زیاد مالی رنج می برد ودر کنار آن مشکلات ساختمانی و تجهیزاتی دراستانها و شهرستانها و همچنین عدم توازن نیروی انسانی در مناطق ،دوره ها و جنس باعث مشکلات زیادی است که البته با اهتمام و سخت کوشی همکاران عزیز فرهنگی و عوامل ستادی این مشکلات به حداقل رسیده است و چالش دیگری که وقت زیادی را میگیرد فشارهای متعدد بیرونی و غیر متعارفی است که تحقق اهداف سند تحول همخوانی ندارد. با
!.

سرمشق نیوز: چرا آقای احمدی نژاد در کابینه اش از وزیر زن استفاده کرد ولی آقای روحانی با این همه شعار نه؟

احمدی: این سول جواب را هم در دل خودش دارد به هر حال زمان آقای احمدی نژاد شاید شرایط مهیاتر بوده و در دولتی که باشعار اعتدال آمد این شرایط فراهم نیست. متاسفانه یک سیاست زدگی افراطی گریبان همه چیز را گرفته که وزارت زنان از آن مستثنی نیست و مشکل بزرگ این مطلب، سلب اعتماد زنان و جوانان از مسوولینی است که وعده دادند وآنان با امید به تحقق وعده ها حضور پررنگ داشتند و بسیار نگران کننده است که به سرمایه های اجتماعی بیش ازای خلل وارد شود.

سرمشق نیوز: در اینجا به نظر میرسد مسئله ای که بیشتر از قانون و فشارهای داخلی و بیرونی، وجود دارد، اعتماد و اعتقاد خود مدیران به زنان است؛ مثلا آقای زنگنه در وزارت نفت بیشترین تعداد مدیر زن را دارد با اینکه کارهایشان نسبت به آموزش و پرورش مردانه تر و سخت تر است. ولی در همین فضای آموزش و پرورش که جنس کارهایش نسبتا فکری تر است، وزرای آموزش و پرورش زیاد زنان را جدی نمیگیرند. اگر فشاری بوده باشد، طبیعتا هم برای وزارت نفت بوده و هم برای وزارت آموزش و پرورش؛ نظر شما چیست؟

احمدی :در سوالات قبلی اشاره شد این مطلب به نوع نگرش مدیران وباور آنها به توانمندی زنان برمیگرددکه البته به مرور زمان حل خواهد شد در وزارت آموزش و پرورش این مطلب توسط وزیر محترم با جدیت دنبال میشود و ایشان مصمم به اجرای مصوبه شورای عالی اداری هستند البته هم فکری و همراهی همه عوامل ستادی و استانی برای تحقق این امر ضروری است.

سرمشق نیوز: سوال آخر! به نظرتان زنان اراده و توان لازم برای شکستن این سقف شیشه ای ضخیم را دارند؟
احمدی: بله امکان پذیره ولی سختی های خودش را خواهد داشت زنان سختیهای زیادی را در دوران انقلاب و دفاع مقدس تحمل کردند و همچنان بعضی از همسران معزز شهدا و جانبازان درگیر مشکلات زندگی هستند. زنان بیگانه با مشکلات نیستند که توان تحمل مشکلات مدیریتی را نداشته باشند .بنابراین با اتحاد و افزایش اطلاعات خود و با کمک و همراهی مردان آگاه ، مومن و خوش فکر سقف شیشه ای را هم خواهند شکست.
.

سرمشق نیوز: خیلی متشکرم! اگر حرف و سخنی در پایان دارید بفرمایید
احمدی:تشکر از شما و همکارانتان. همین که شما به عنوان یک معلم مرد دغدغه حوزه زنان را دارید، برای ما جای خوشحالی دارد گاهی ممکن است خیلی از دغدغه هایی که شما دارید، بعضی از خانم های ما نداشته باشند حتی اگر اهل قلم باشند.
امیدواریم که هم زنان فرهنگی ما خودشان را باور کنند و با این باور تلاش کنند تا توانمندترشوندو هم مدیران مرد ما به این باور برسند که خانم هایی که در مجموعه هایشان کار میکنند، توانایی مدیریتی هم دارند .رشد و توسعه نیازمند نیروی انسانی توانمند است و نیروی انسانی ترکیبی اززنان و مردان جامعه خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *